Inventariehantering

Skapa en kraftfull CMDB med VisionFlow

Med VisionFlow kan ni bygga en komplett databas med all inventering av era produkter, hårdvara och/eller mjukvara. Koppla tillgångar till ärenden, problem och ändringar samt avtal och leverantörer. Ni får en kraftfull Configuration Management Data Base (CMDB) som kan anslutas till de flesta verktyg för skanning, importering och insamlande av data.

Överskådligt inventarieregister

Med VisionFlow får ni ett system som hanterar alla typer av inventarier inom er organisation. Inventarieregistret eller CMDB är enkelt att administrera och kan växa efter era behov. Allt blir överskådligt!

Bygg en databas med all inventering av era produkter

Produktträdet är en databas som innehåller alla era produkter, applikationer och tillgångar som ger en bra och tydlig överblick och navigering av era produkter.

Definiera, kategorisera och hantera information

Med hjälp av ett produktträd kan ni definiera, kategorisera och hantera information om era tjänster, komponenter, produkter, konfigurationsobject (CI) och andra tillgångar i er organisation. 

Konfigurera en terminologi som passar er organisation

Använder ni en annan terminologi än den som normalt används för inventariehantering? Inga problem. Ni kan enkelt ändra terminologin för att passa er organisation och göra arbetet enklare.

I produktträdet finns alla kopplingar

I VisionFlow visusaliserar registret smidigt i ett sökbart produktträd. Informationen om varje enhet struktureras i ett fliksystem som gör det enkelt att skilja på information av olika karaktär. Du kan enkelt koppla produkter och tillgångar till ärenden, dokument, kontrakt, Knowledgebase artiklar, användare samt olika mallar som redan definierats i systemet och används på annat håll. Inget manuellt dubbeljobb med VisionFlow.

“Den bästa funktionen i VisionFlow är katalogen som är central för oss i vår verksamhet.”

Henrik Karlsson, Systemägare för VisionFlow på Wexnet

Sätt upp VisionFlow som det passar er

Andra funktioner i VisionFlow som kan vara intressanta för er

l

Ärendehantering

Hantera, organisera och kommunicera ärenden effektivt

Produktutveckling

Sammanför hela organisationen för snabbare och enklare kommunikation

n

Projekthantering

Få full koll på tidsåtgång, ärenden och dokument

Vill ni komma igång redan idag?