Produktutveckling

Sammanför hela organisationen med VisionFlow

Lifecycle Management kräver ofta högt tempo, stor innovationskraft och förmågan att ta tillvara på nya möjligheter. För att lyckas behöver du ett effektivt system när du utvecklar applikationer eller produkter. 

Ett sammanhängande system som stöd

För att hålla tempot uppe i produktutvecklingen erbjuder vi ett sammanhängande system som stöder och effektiviserar era prestationer samtidigt som det ger ett stort värde till era kunder.

Låt alla jobba i VisionFlow

Låt VisionFlow sammanföra hela organisationen och bidra till att leverera en verkligt bra produkt till era kunder. Det blir ännu enklare för utbyte med hjälp av den interna chatten och överskådlig historik på alla ärenden.

Komplett plattform för produkters livscyklel

VisionFlow innefattar alla viktiga områden så som projektledning, produkt- och releaseplanering, kravhantering, ärendehantering, felsökning, testledning, ändrings- och versionshantering – och mer.

Integrera med GIT

Genom att integrera VisionFlow med GIT blir det enkelt att hålla koll på alla ändringar och framsteg som görs för varje produktärende och projektet som stort.

Ibland är uppgifterna simpla, ibland mer omfattande

Med VisionFlow kan du effektivisera arbetet genom att dela upp omfattande uppgifter i huvud- och underärenden.

Det finns möjlighet att enkelt skapa mall-ärenden med flera underärenden redan definierade. Ni väljer själva om underärende måste utföras i ordning eller ej. Med underärenden kan ni även hantera ärendena simultant. Inget mer manuellt dubbelarbete!

“Spårbarheten i VisionFlow är väldigt bra, vi får en tydlig och detaljerad bild över hur kundflödena hänger ihop från offert till leveransprojekt och utveckling. […] Systemet är högst kritiskt för vår verksamhet.”

Erik Sandström, Senior System Specialist på Polystar

Sätt upp VisionFlow som det passar er

Andra funktioner i VisionFlow som kan vara intressanta för er

l

Ärendehantering

Hantera, organisera och kommunicera ärenden effektivt

b

Kontraktshantering

Hantera avtal och kontrakt inom alla typer av branscher

n

Projekthantering

Få full koll på tidsåtgång, ärenden och dokument

Vill ni komma igång redan idag?