Service Management

Effektivare medarbetare och nöjdare kunder

Med VisionFlows breda och flexibla mjukvarusvit hanterar ni alla typer av processer, ärenden, kunder och kontakter på ett och samma ställe. Att samarbeta och dela information kommer aldrig bli enklare!

Er nyckel till Service Management

VisionFlow är ett system som hjälper byggandet av broar mellan team, avdelningar, kunder och partners. Bland annat genom den effektiva kunskapshanteringen där all information både är lättillgänglig och sökbar.

Automatiserade arbetsflöden som ger effekt

Automatisera era arbetsflöden för att uppnå mer effektivitet i hela ert företag genom VisionFlow. I systemet sätter ni enkelt upp processer som blir tydliga och lätta att följa, samtidigt som ni får total spårbarhet.

Anpassningsbara arbetsflöden

VisionFlow stöder det allmänt accepterade ITIL-ramverket, men kan också lätt anpassas till alla interna, redan befintliga arbetsflöden som används i er organisation. Ni väljer!

VisionFlow och ITSM

Att välja rätt ramverk och processer är viktigt för ert IT-team men det gäller även att implementeringen av dessa är enkel och smidig i ert ITSM system. Med VisionFlow blir arbetsprocessen enkel att efterleva!

Få en överblick av alla ärenden och er supportprocess genom dashboarden

Skapa en gemensam dashboard för visualisering av alla ärenden för en snabb överblick av hur arbetet fortgår. Avgör själv vilket data som är viktigt för just er att ha med på er dashboard. 

Alla användare har även en personlig dashboard där de kan få en mer specifik överblick över deras eget arbete och vilka ärenden de har fått tilldelade till sig själva.

“Supportanvändare har idag högre krav på insyn och transparens, de vill veta vad som händer med deras ärenden. […] VisionFlow uppfyller våra krav och mer därtill.

Robert Gehring, Chef för medlems-, förlags- och kundservice på STIM

Sätt upp VisionFlow som det passar er

Andra funktioner i VisionFlow som kan vara intressanta för er

l

Ärendehantering

Hantera, organisera och kommunicera ärenden effektivt

CRM

Hantera alla kundinteraktioner på samma ställe

Produktutveckling

Sammanför hela organisationen för snabbare och enklare kommunikation

Vill ni komma igång redan idag?