VisionFlow är GDPR-kompatibelt

Vad är GDPR?

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är den europeiska sekretessförordningen som behandlar behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter. Det syftar till att stärka säkerheten och skyddet av personuppgifter i EU och att vara förenligt med EU: s dataskyddslag. I huvudsak anges i förordningen ett antal dataskyddsprinciper och krav som måste följas när personuppgifter behandlas.

GDPR inrättade också European Data Protection Board (EPDB), som säkerställer att dataskyddslagen tillämpas konsekvent i hela EU och arbetar för att säkerställa ett effektivt samarbete mellan dataskyddsmyndigheter.

 

VisonFlow och GDPR 

VisionFlow är ett säkert system, och vi tar personuppgifter på allvar. Alla e-postmeddelanden som skickas från systemet krypteras under överföringen, och VisionFlow har nödvändiga funktioner för att du och din organisation ska kunna uppfylla GDPR-lagstiftningen.

Alla våra servrar finns säkra i Sverige. Med Schrems II-domen förra året är det viktigt att kunderna inte använder molntjänster som är under kontroll av utländsk lag. Med Visionera kan du alltid känna dig trygg att all vår kundinformation hålls säker inom Sveriges gränser. 

 

Du kan läsa mer om GDPR i vår kunskapsbas i systemet.

Har du några speciella GDPR-önskemål? Skicka ett mail till support@visionflow.com så hjälper vi er!

Vill ni komma igång redan idag?